Zmluvy 2023

03/2023 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023

zverejnené dňa: 13.01.2023

02/2023  Nájomná zmluva ZŠ Martinská

zverejnené dňa: 10.01.2023

01/2023  Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 09.01.2023