Zmluvy 2023

20/2023  Zmluva o nájme nebytových priestorov č.Z531/2023

zverejnené dňa: 08.11.2023

19/2023 Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

zverejnené dňa: 25.10.2023

18/2023 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti záujmového útvaru

zverejnené dňa: 06.10.2023

17/2023 Nájomná zmluva, MŠ Ku škôlke, Žilina

zverejnené dňa: 04.10.2023

16/2023 Darovacia zmluva č.4/2023

zverejnené dňa: 11.09.2023

15/2023 Darovacia zmluva č.3/2023

zverejnené dňa: 11.09.2023

14/2023 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

zverejnené dňa: 11.09.2023

13/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

zverejnené dňa: 28.08.2023

12/2023 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

zverejnené dňa: 25.08.2023

11/2023 Darovacia zmluva č.2/2023

zverejnené dňa: 21.06.2023

10/2023 Darovacia zmluva č.1/2023

zverejnené dňa: 21.06.2023

09/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení benefitných poukážok

zverejnené dňa: 08.06.2023

08/2023 Dodatok k zmluve o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

zverejnené dňa: 19.05.2023

07/2023 Zmluva o výpožičke č. 01/2023

zverejnené dňa: 05.05.2023

06/2023 Dodatok č.1  RÚŠS v Žiline

zverejnené dňa: 20.04.2023

05/2023  Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu CHO § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na kalendárny rok 2023

zverejnené dňa: 24.03.2023

04/2023 Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023

zverejnené dňa: 22.03.2023

03/2023 Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023

zverejnené dňa: 13.01.2023

02/2023  Nájomná zmluva ZŠ Martinská

zverejnené dňa: 10.01.2023

01/2023  Nájomná zmluva ZŠ s MŠ Gaštanová

zverejnené dňa: 09.01.2023