Category

Aktuality

Aktuality

Vyhodnotenie

ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. Čaká nás ďalšia milá akcia. Najúspešnejší žiaci, víťazi okresných kôl…
editor
30. mája 2023
Aktuality

Deň matiek

V nedeľu oslavujeme Deň matiek, úžasný sviatok. Deti zo záujmových útvarov sa modelovaním, odtláčaním a…
editor
12. mája 2023
Aktuality

Mini ZOO

Najstarší živočích našej minizoo je vyše 35 rokov starý pytón tigrovitý. Tento starý deduško zažil…
editor
12. mája 2023