Výzvy 2022

 Pracovná pozícia – Koordinátor/ka práce s mládežou    

Zverejnené dňa 09.11.2022

 Pracovná pozícia – Koordinátor/ka práce s mládežou    

Zverejnené dňa 02.05.2022

Pracovná pozícia – Vychovávateľ/ka v CVČ so zameraním na vedenie záujmového útvaru šach        

Zverejnené dňa 11.04.2022