Výzvy 2022

Pracovná pozícia – Vychovávateľ/ka v CVČ so zameraním na vedenie záujmového útvaru šach        

Zverejnené dňa 11.04.2022