Dnes, vo štvrtok 20. júna, na Radnici mesta Žilina boli ocenení úspešní žiaci ZŠ, ZUŠ a CVČ, ktorí dosiahli výnimočné výsledky v rôznych oblastiach. Gratulujeme našim členkám Alici Štauderovej, ktorá bola ocenená za úspechy v oblasti šachu, Zuzane Zemanovej za dosiahnuté úspechy v tanečnej skupine Argonnath a Nele Turianovej za dosiahnuté úspechy v tanečnom divadle EXTAD.

Dievčatá, ďakujeme vám 🙏, sme na vás hrdé ❤️.