Poplatky na školský rok 2024/2025

1 x týždenne        1. polrok=20-€       2. polrok= 30,- €
2 x týždenne      1. polrok=40-€       2. polrok= 60,- €

PRIHLÁŠKA  stiahnuť


 

Divadielko KUKADIELKO

Veková kategória: 6 – 12 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí a na jej rozvoj nie je nič lepšie než divadlo. Naučíme ťa základy hereckej tvorby, spoznáš javiskový pohyb, scénografiu a tvorbu divadelných hier.  Čakajú ťa dramatické hry a veľa iného.
E-mail: petrikova@cvczilina.sk

Tanečná skupina Argonnath

Veková kategória: 5 – 18 rokov, Rozsah: 1-2 x týždenne
TS Argonnath sa venuje moderným  show dance choreografiám, ktoré tancujú deti a mládež rozdelené do skupín podľa veku a skúseností. Svoju šikovnosť prezentujú formou vystúpení a súťaží na Slovensku i v zahraničí. Choreografie majú vždy konkrétnu tému, napríklad Rallye, Amazonky, Escape room, Hello Kitty a pod. Tréningy bývajú 1x týždenne pre najmenšie deti a 2x týždenne pre deti školského veku.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

Kurz animátorov

Veková kategória:  pre stredoškolskú mládež, Rozsah: 1 x týždenne
Na tomto celoročnom kurze sa účastníci naučia organizovať voľnočasové aktivity pre deti rôzneho veku. Získané vedomosti a zručnosti môžu využiť na podujatiach pre deti, táboroch a pod.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

Výtvarný krúžok

Veková kategória: 4 – 18 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Tvorivé výtvarné aktivity  kresba, maľba, modelovanie, výtvarné hry a projekty, práca s prírodným a odpadovým materiálom.
E-mail: petrikova@cvczilina.sk

Detský folkórny súbor Cipovička

Veková kategória: 4 – 16 rokov, Rozsah: 2 x týždenne
DFS Cipovička vznikol v roku 1997, navštevuje ho približne 90 detí. Venujeme sa slovenským zvykom a tradíciám, ľudovému tancu a ľudovým piesňam. V súbore pracuje aj detská spevácka skupina Spievanky a detská ľudová hudba My sme mladí muzikanti.
E-mail: vesela@cvczilina.sk

Malý staviteľ

Veková kategória: 5-6 rokov, Rozsah: 1 x týždenne

Kreatívne stavanie nielen z Lega, ale aj iných stavebníc (Merkúr, Magnetic a pod.)

E-mail: galosova@cvczilina.sk

Spievanky- detská spevácka skupina DFS Cipovička

Veková kategória: 6 – 14 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Spievanky vznikli v roku 2010. Deti  môžu  spievať od 6 rokov pokiaľ sú členmi DFS Cipovička. Ak máte chuť zaspievať si slovenské ľudové piesne, príďte medzi nás.
E-mail: vesela@cvczilina.sk

Športové chrobáčiky

Veková kategória: 3 – 4 rokov + rorič, Rozsah: 1 x týždenne
Cvičenie pre rodičov s deťmi s rôznymi pomôckami, štafety, pohybové hry, gymnastika, opičie dráhy, loptové hry, cvičenia na klenbu nohy.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

Vedecko – technický

Veková kategória: 8 – 12 rokov,  Rozsah: 1 x týždenne
krúžok rozvíja vedomosti a zručnosti zo sveta vedy a techniky Zaujímavá pre deti je praktická stránka krúžku, kde sa deti venujú výrobe rôznych vecí (prívesok zo živice, drevená šperkovnica, stojan na skúmavky a pod.), ale aj základom robotiky a fyzikálnym, či chemickým pokusom.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

Mini ZOO

Veková kategória: 6- 30 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
V areáli nášho Mini ZOO na Zvolenskej ulici 20, Žilina- Vlčince. Chcete si pohladkať malpu- KOKO, nakŕmiť lemura alebo porozprávať s papagájom- FILIPOM a viete si predstaviť, ako to „chodí“  medzi plazmi? Radi vám to ukážeme. Dokonca to môžete zažiť s nami. Pozorovať život našich zvierat zblízka môže byť navyše zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete.
E-mail:  stolfa@cvczilina.sk

Spevácka skupina Spievanky

Veková kategória: od 15 rokov a viac,  Rozsah: 1 x týždenne
Spievanky sú dievčatá, ktoré vyrástli v detskom folklórnom súbore Cipovička a naďalej svojim spevom, ale aj tancom rozdávajú ľuďom krásu slovenských ľudových piesní, zvykov a tradícií na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak máte chuť zaspievať si slovenské ľudové piesne príďte medzi nás.
E-mail: vesela@cvczilina.sk

 

Pohybovka Žabka

Veková kategória: 4 – 6 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
je zameraná prioritne na rozvoj pohybových zručností formou športových hier za sprievodu hudby, alebo s rôznymi pomôckami (švihadlá, lopty, kruhy a pod.). Krúžok je doplnený o aktivity venujúce sa základom anglického jazyka. Žabka je určená pre dievčatá aj chlapcov.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

 

Minicentrum Slniečko

Veková kategória: 1 – 3 rokov + rodič, Rozsah: 1 x týždenne
je určené pre detičky do 3 rokov v doprovode rodiča. Na pravidelných stretnutiach 1x týždenne sa venujeme všestrannému rozvoju detí – učia sa rôzne riekanky, pesničky a tančeky, hravou formou cvičia na fitloptách, rozvíjame ich jemnú motoriku, rovnováhu, kreativitu a pod.
E-mail: galosova@cvczilina.sk

My sme mladí muzikanti – ľudová hudba DFS Cipovička

Veková kategória: 6 rokov a viac, Rozsah: 1 x týždenne
Ľudová hudbu navštevujú deti, ktoré radi hrajú na hudobných nástrojoch ľudové piesne a neboja sa javiska. Privítame muzikantov na husličky, zobcovú flautu sopránovú, akordeón, heligónku…
Príďte medzi nás do CVČ Zvolenská na sídlisku Vlčince v Žiline.
E-mail: vesela@cvczilina.sk

 

 

Tanečná pohybovka Mini Kids 

Veková kategória: 4-5 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Deti sa naučia jednoduché krokové variácie z moderných tancov v štýle disco, latino a hip-hop. Zvýšia si kondíciu a flexibilitu svalov, naučia sa počítať tanečnú hudbu a tancovať v súlade s ňou.
E-mail: galosova@cvczilina.sk