Jarko z detského folklórneho súboru Cipovička získal zlaté pásmo a návrh na postup do celoslovenského kola. Anička získala zlaté pásmo a priamy postup do celoslovenského kola.

Celoslovenské kolo bude prebiehať v termíne 1. – 3. júla 2022 na folklórnom festivale Východná.

Ďakujeme za nádherné zážitky a našim spevákom zo blahoželáme.