Najstarší živočích našej minizoo je vyše 35 rokov starý pytón tigrovitý. Tento starý deduško zažil ešte časy komunizmu. Vtom čase jeho rozmery boli podstatne menšie. Hady nikdy neprestávajú rásť a vzhľadom na jeho vek má problém sám sa zvliecť z kože vždy, keď podrastie. Deti z krúžku sú mu však nápomocné a keď treba pomôžu mu. Viac foto na našom FB