ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH. Čaká nás ďalšia milá akcia. Najúspešnejší žiaci, víťazi okresných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží budú odmenení a máme pre nich prekvapenie – filmové predstavenie.

Tešíme sa na vás 😀.