Termín: 25.11.2021

Kontakt: Mgr. A. Ďuranová

e-mail: duranova@cvczilina.sk

Výsledková listina

Organizátorom KK TO v školskom roku 2021/2022, ktoré sa uskutoční 3. 2. 2022 bude
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina