Víťazné práce v kategórií výtvarnej časti súťaže „Žilina- moje mesto 2021“ 🎨🏅 výhercom srdečne blahoželáme.

Víťazné práce v kategórii literárnej časti súťaže „Žilina- moje mesto 2021“ 🎨🏅výhercom srdečne blahoželáme.