Téma súťaže: NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY A PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA

 – v tomto ročníku sa sústredíme na Mestskú pamiatkovú rezerváciu /Mariánske námestie s 9 ulicami, ktoré z neho vychádzajú/, Kostol sv. Štefana kráľa, Budatínsky hrad, Neologickú synagógu, Rosenfeldov palác, Katedrálu najsvätejšej Trojice a Burianovu vežu,

– téma je určená a záväzná pre všetky sekcie súťaže Žilina moje mesto 2022.