Téma súťaže: NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY A PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA

– v tomto ročníku sa sústredíme na Mestskú pamiatkovú rezerváciu /Mariánske námestie s 9 ulicami, ktoré z neho vychádzajú/, Kostol sv. Barbory a kláštor, Kostol obrátenia sv. Pavla Apoštola a kláštor, Považskú galéria umenia, Mestské divadlo a Dom umenia Fatra

– téma je určená a záväzná pre všetky 3 sekcie súťaže Žilina moje mesto 2023.

TERMÍN: prihlášky a práce s menami žiakov je potrebné zaslať do 15.5.2023

P R O P O Z Í C I E