Výzvy 2020

                                        Výzva na zabezpečenie upratovacích prác                                     Zverejnené dňa 26. 08. 2020

Inzerát – správca MiniZOO

Pracovná pozícia – správca športová hala

Pracovná pozícia školník- údržbár

Výberové konanie na riaditeľa-ku CVČ