Výzvy 2020

Výzva na zabezpečenie upratovacích prác

Zverejnené dňa 26. 08. 2020

Inzerát – správca MiniZOO

Pracovná pozícia – správca športová hala

Pracovná pozícia školník- údržbár

Výberové konanie na riaditeľa-ku CVČ