Olympiády 2020/2021

Olympiády 2020/2021
19. novembra 2020

Olympiáda v nemeckom jazyku

Termín: 20.1.2021 Kontakt: Bc. A Galošová e-mail: andrea.galosova@gmail.com Usmernenie k realizácii ŠK
Olympiády 2020/2021
18. novembra 2020

Olympiáda v anglickom jazyku

Termín: 13.1.2021 Kontakt: Bc. A Galošová e-mail: andrea.galosova@gmail.com Usmernenie k realizácii ŠK
Olympiády 2020/2021
12. októbra 2020

Matematická olympiáda kat. Z5-Z9

Termín: 27.1.2021 Kontakt: Bc. A. Gálošová e-mail: andrea.galosova@gmail.com POKYNY
Olympiády 2020/2021
25. septembra 2020

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Termín: 27.11.2020 Kontakt: Bc. M. Vršanská e-mail: td.extad@gmail.com AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÉHO KOLA Forma…
Olympiády 2020/2021
25. septembra 2020

Technická olympiáda

Termín: 26.11.2020 Kontakt: Mgr. A. Ďuranová e-mail: duranova@cvczilina.sk Usmernenie k Technickej olympiáde