Výzvy 2019

2. Výberové konanie na riaditeľa

3. Výberové konanie na riaditeľa riaditeľku CVČ

Pracovná pozícia správca MiniZOO

Voľné pracovné miesto, účtovník

Výberové konanie na riaditeľa

Výzva- Zabezpečenie odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri vedení krúžku plávania deti a mládeže.

Výzva- Zabezpečenie odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri vedení krúžku plávania detí vo veku od 1 roka do 10 rokov

Výzva- Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri vedení krúžku športového lezenia detí vo veku od 3 roka do 15 rokov