Spúšťame nás občasník, v staručkej vzácnej kronike CVČ je všeličo… možno tam niekto objaví niečo zo svojich spomienok, spozná seba alebo svojich známych, bývalých kamarátov… nevedno. Na úvod zápis z karnevalu z roku 1981.😉