V tomto roku sme sa zapojili do akcie s názvom TAKTIC- týždeň aktivít centier voľného času. Je to celoslovenská aktivita, ktorej cieľom je poukázať na dôležitosť CVČ prostredníctvom akcií, ktoré okrem pravidelnej záujmovej činnosti organizujeme v priebehu celého roka predovšetkým, no nie len pre deti a mládež. Týždeň aktivít pre naše CVČ začína dnes súťažou Žilina moje mesto 2023. Pokračujeme vo štvrtok a piatok vystúpeniami na Staromestských slávnostiach /TD EXTAD, Argonnath, Spievanky a DFS Cipovička/, v sobotu šachovým turnajom a aktívny týždeň ukončíme zábavou na Deň detí v Sade SNP v Žiline

Tešíme sa na vás na niektorej z týchto akcií.