Veková kategória: od 10-15 rokov,  Rozsah: 1x týždenne

Účastníci budú viesť debaty na aktuálne témy- ekológia, problémy mladých, aktuálne dianie každodenného života, naučia sa argumentovať a zároveň prijať a počúvať argumenty ostatných.

E-mail: cvczilina@cvczilina.sk