Veková kategória: od 12-18 rokov.  Rozsah: 1x týždenne.  Poplatok: 1,00€/mesiac.

Účastníci budú viesť debaty na aktuálne témy- ekológia, problémy mladých, aktuálne dianie každodenného života, naučia sa argumentovať a zároveň prijať a počúvať argumenty ostatných.