Termín: 18.03.2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štátu SR je okresné kolo ZRUŠENÉ.

V rámci možnosti budú stanovené náhradné termíny uvedených kôl predmetových olympiád.

Kontakt: PhDr. Eva Dobšovič Mjartan

e-mail: eva.mjartan@gmail.com

Pozvánka

Prihláška – E

Prihláška – F