Veková kategória:  pre stredoškolskú mládež, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 2,-€/mesiac

Na tomto celoročnom kurze sa účastníci naučia organizovať voľnočasové aktivity pre deti rôzneho veku.

PRIHLÁŠKA