Medzinárodný deň detí si užili aj naše deti zo záujmového útvaru Výnimočné detičky.

Príjemné a zábavné popoludnie, počas ktorého sa pre deti zorganizovalo zábavné podujatie a športové súťaže.

Ratolesti si to pekne užili.