Na záver školského roka sme nemohli vynechať tradičnú „opekačku“ 😎 v CVČ na Zvolenskej. Deti z našich krúžkov sa spolu s rodičmi zabavili, opiekli si špekáčik, či slaninku, maľovali sa na tvár, tancovali… Skrátka, opäť sme spolu strávili príjemné popoludnie 🤩

…a tešíííme sa na prázdniny 🥳