Aktuality

Vyhodnotenie „Žilina moje mesto“

By 16. júna 20216 decembra, 2021No Comments

          Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline v spolupráci s mestským Centrom voľného času na Kuzmányho ulici 105 v Žiline vyhlásili a zrealizovali ďalší ročník súťaže Žilina – moje mesto. Tento ročník bol výnimočný svojou témou, nemohli sme zvoliť nič iné ako “Kráľ v meste”. Prostredníctvom témy si aj deti z materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl v meste Žilina pripomenuli  700. výročie návštevy kráľa Karola I. Róberta z Anjou a zároveň 640. výročie návštevy kráľa Ľudovíta I. Veľkého v našom meste. Do súťaže sa mohli zapojiť deti a žiaci v štyroch kategóriách, každoročne je to literárna, výtvarná, historická a vedomostná časť. Do literárnej časti sa tento rok zapojilo 22 mladých autorov, do výtvarnej časti súťaže až 148 nádejných umelcov. Víťazné práce literárnej a výtvarnej kategórie súťaže sú zverejnené v online galérii na webstránke Centra voľného času  /www.cvczilina.sk/.

       Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v reprezentatívnych historických priestoroch Žilinskej radnice v utorok 15. júna 2021.

       Ďakujeme všetkým deťom, žiakom aj pedagógom za námahu, vynaloženú pri napísaní  básne, vymýšľaní príbehu, motivácii k tvorbe a príprave, kreslení či maľovaní obrazu, pri vypĺňaní testu aj počas hľadania pamiatok v uliciach mesta Žilina podľa indícií.