Začal sa mesiac marec. Pre mnohých sa spája s prívlastkom „mesiac knihy“. Pred štyridsiatimi rokmi v našom Centre prebiehala beseda s Jánom Štiavnickým. Bol to slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik aj scenárista. Písal najmä pre deti a mládež. O tomto stretnutí prehovorila naša kronika slovami spisovateľa: “ V knihe vždy nájdeš to, čo je pre teba najpotrebnejšie“.