Tento týždeň prebieha aj denný zábavný tábor na Kuzmányho a takýchto krásnych koníkov sme si vyrobili.

Leave a Reply