Každý záujemca si môže vybrať z pestrej ponuky krúžkov z viacerých oblastí, či už ide o tanečné, kultúrno-spoločenské, prírodovedné,  rodičia s deťmi,  športové alebo oblasť vedy a techniky. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť osobne alebo poštou do 15. septembra 2021