Centrum voľného času Kuzmányho 105
Žilina

     

 

Úvodom
Kde nás nájdete
Novinky
Pravidelná činnosť
Príležitostná činnosť
Súťaže
Výsledky súťaží
Tábory
Napíšte nám
Dokumenty
Zmluvy,
faktúry
Domov

 

 

Tradícia - kvalita - bohatá ponuka
to sú naše krúžky, ktoré Vám ponúkame
...

Prihlášky 2014-15

Prihlášky môžete doniesť osobne do CVČ alebo poslať podpísané a naskenované e-mailom. 
Prihlášky odovzdajte alebo pošlite mailom do 14.9.2014 !!!

 

 

stránka je v rekonštrukcii

 

Naše stránky:


 

Vysunuté pracovisko
CVČ Háik, Korzo 35 Žilina

Vysunuté pracovisko Vlčince
www.cvcvlcince.sk
DFS Lieska - Kuzmányho 105
www.lieska.webnode.sk

Minizoo - Zvolenská

www.minizoozilina.sk

Mažoretky - Kuzmányho 105
www.zilinskemazoretkydiana
TD - Extad - Kuzmányho 105
www.extad.webnode.sk

TD - Diana -  Kuzmányho 105

www.dianazilina.webnode.sk

Tanečný klub Spektrum
http://tanecnyklubspektrum.

Šachový klub Mladosť Kuzmányho 105
cvc/sach.htm

Modelárske krúžky, tvorivé dielne
Kuzmányho 105 Žilina
cvc/modelar.htm

Futbal
http://detinafutbal.webnode.sk/
Skippy - Hájik, Korzo 35
http://aisha.webnode.sk/