Úvod                Click!
60. výročie vzniku CVČ

Pri príležitosti tohto krásneho výročia
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
a na akomkoľvek poste zaslúžili
o dobré meno nášho zariadenia a jeho rozvoj.

CVČ želám do ďalších rokov veľa talentovaných a usilovných členov, obetavých rodičov,
dobré finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jeho problémov,
všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu.

Mgr. Mariana Bohačiaková     
riaditeľka CVČ     

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!

 

Pre školy


 
Projekt


Projekty


 
Projekt
Projekt


Vysunuté pracoviská


 
Vysunuté pracovisko Hájik
Vysunuté pracovisko Vlcince

 

Linky

Detský folklórny súbor Lieska
Mini Zoo
Mažoretky
Tanecné divadlo Extad
Tanecné divadlo Diana
Tanecný klub Spektrum
Tanecná skupina Skipy
Šachový klub Mladost
Modelárske kúžky, tvorivé dielne
Cipovicka

 

Sponzori CVČ

Expodom.sk - Predajné stánky a záhradné altánky

 

Facebook

Cipovicka