Všeobecné dokumenty

Výzva na zabezpečenie upratovacích prác

Výzva na Zabezpečenie Mikulášskych balíčkov

Výzva na predkladanie ponúk-Zabezpečenie odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri vedení krúžku plávania deti a mládeže.

Výzva na predkladanie ponúk- Zabezpečenie rozhodcovskej činnosti a odbornej administratívy pri súťažiach organizovaných obstarávateľom

Výzva na predkladanie ponúk- Zabezpečenie odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri vedení krúžku plávania detí vo veku do 5 rokov

Výzva na predkladanie ponúk- Skrinky, zástena šatňová

Výzva na predkladanie ponúk- Klietky, vonkajšie voliéry

Výberové konanie na zástupcu riaditeľa – riaditeľky CVČ

Výberové konanie na riaditeľa – riaditeľku CVČ

Protikorupčná politika v CVČ

2. Výberové konanie na riaditeľa- riaditeľku CVČ