bude 16.9. 2020 o 12:30 hod. náhradné kolo 17.9.2020

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch riešiteľov SUDOKU, Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina pozýva Vašich žiakov do ďalšieho  ročníka súťaže.

 

Propozície SUDOKU