Všetky naše záujmové útvary prebiehajú pod vedením starostlivých vychovávateľov a pedagógov a v peknom prostredí v centre mesta Žilina v moderných priestoroch. Výhodou je bezkonkurenčne nízka cena, príležitosť užitočne naplniť a stráviť voľný čas, kreatívne sa prejaviť, spoznať nových kamarátov, zahrať sa nové hry, skúmať a bádať, objaviť neobjavené, vyrozprávať sa, získať nové zručnosti, schopnosti, výmena skúseností…

https://www.zilinak.sk/prispevky/15561/nove-kruzky-cvc-zilina-vcelarsky-fotograficky-novinarsko-investigativny-ci-web-developer?utm_source=mobile&utm_medium=application&utm_campaign=22_08_2020&fbclid=IwAR1mSVgn14bDNuKuA9je-gmVfgfB3voH5YZdmOUzfqUxslI1hqpfYn08lB8