Poplatky na školský rok 2024/2025

1 x týždenne        1. polrok=20-€       2. polrok= 30,- €
2 x týždenne      1. polrok=40-€       2. polrok= 60,- €

 


PRIHLÁŠKA  stiahnuť


Divadielko KUKADIELKO

Veková kategória: 6 – 12 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí a na jej rozvoj nie je nič lepšie než divadlo. Naučíme ťa základy hereckej tvorby, spoznáš javiskový pohyb, scénografiu a tvorbu divadelných hier.  Čakajú ťa dramatické hry a veľa iného.
E-mail: cvczilina@cvczilina.sk

Tvorivá dielňa pre najmenších – dopoludnia

Veková kategória: 2 – 3 rokov + rodič,  Rozsah: 1 x týždenne
Pre dieťa je to prirodzený spôsob vyjadrovania svojich emócií a pohľadu na svet. . Pri tvorbe sa zlepšuje predstavivosť, sústredenosť na daný okamih, vyvíja  sa jemná motorika.
E-mail: sulovska@cvczilina.sk

Angličtina – Playgroup

Veková kategória: 1,5 – 3 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
skupina pre deti od 1,5 do 3 rokov s možnosťou účasti mamičiek. Učenie angličtiny cez veršíky, pesničky a pohybové aktivity a hry. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com

 Angličtina pohybom

Veková kategória: 4 – 7 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Učenie anglického jazyka v spojitosti s pohybovými aktivitami a hrami. Deti sa
budú prostredníctvom tvorivých aktivít zoznamovať so základnými
frázami a slovíčkami v anglickom jazyku. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com

Klub mládeže

Veková kategória: 15 – 30 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Sme mládež od 15 rokov do 30 rokov, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, mamičky, oteckovia, sme mládež, čo sa chce stretávať a poznávať nových ľudí učiť sa nové veci, rásť skupinovo aj osobnostne. Vytvárame mnoho aktivít v rámci mesta i mimo neho.
E-mail: sulovska@cvczilina.sk

Tanečná prípravka Slniečko

Veková kategória: 4 – 6 rokov, Rozsah: 2 x týždenne
TP je zameraná na zdokonalenie detskej motoriky a rytmickej schopnosti , hravým spôsobom sa dieťa učí vnímať svoje telo, koordinovať jeho jednotlivé časti a rozvíjať fantáziu.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Tanečné divadlo EXTAD- zamerané na scénický tanec

Veková kategória: 5-30 rokov, Rozsah: 2 x týždenne
Od svojho vzniku sa snaží o aplikovanie čo najširšej škály tanečných techník ako technika klasického tanca, jazzového, technika Marthy Graham, José Limóna, Lestera Hortona a experimentovaním s netradičnými tanečnými technikami (flamenco), súčasná technika. Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie výrazových prostriedkov tanečníkov a v neposlednom rade aj na využívanie ich vlastnej tvorivosti.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Šach

Veková kategória: 5 – 25 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Nie všetci sa stanú veľmajstrami, ale všetci ovládnu figúrky a nikto nebude ľutovať čas, ktorý venoval šachu, lebo šach vám pomôže v ktoromkoľvek zamestnaní.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

SUDOKU a iné šifry

Veková kategória: 7 – 25 rokov, Rozsah: 1 x mesačne
Súťaž v riešení SUDOKU, ale aj iných šifier. Pravidlá sú jednoduché, vyrieš hlavolam čo najrýchlejšie. Ak to nepôjde, nevadí, spoločne to dáme.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Jednoduché experimenty

Veková kategória: 9 – 20 rokov, Rozsah: 1 x týždenne 
Viete prečo ľudia vymysleli koleso? A prečo mi na trampolíne stoja vlasy dupkom? Príďte zistiť ako fungujú prírodné javy okolo nás.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Minicentrum Slniečko

Veková kategória: 1 – 3 rokov + rodičia, Rozsah: 1 x týždenne
Zábavné dopoludnia pre rodičov s deťmi. Cvičenie, tanec, riekanky, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zdravý koberček, tvorivá dielnička, voľné hry.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Železničný modelár

Veková kategória: 9 – 25 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Osvojenie si  základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastí, organizácia a plánovanie práce a  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci v modelárskych krúžkoch. Príďte si vytvoriť vlastný model železničného sveta.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Plastový-letecký modelár

Veková kategória: 8 – 25 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Baví ťa modelovanie? Obdivuješ krásu lietadiel?
Na začiatku je niekoľko kúskov plastu – na konci model lietadla.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Keramicko-tvorivá dielňa

Veková kategória: 10 – 30 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
V našej keramickej dielni sa deti oboznamujú s hlinou ako modelovacím materiálom, vytvárajú originálnu keramiku, skúšajú rôzne tvorivé postupy pod vedením skúsenej lektorky. Výrobky si odnesiete domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov.
E-mail: sulovska@cvczilina.sk

Výtvarno-kreatívna dielňa

Veková kategória: 6 – 12 rokov, Rozsah: 1 x týždenne
Výtvarné činnosti predstavujú prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Debatný klub

Veková kategória: 10-15 rokov, Rozsah: 1x týždenne
Účastníci budú viesť debaty na aktuálne témy- ekológia, problémy mladých, aktuálne dianie každodenného života, naučia sa argumentovať a zároveň prijať a počúvať argumenty ostatných.
E-mal: cvczilina@cvczilina.sk