Angličtina – Playgroup

Veková kategória: 1,5 – 3 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
skupina pre deti od 1,5 do 3 rokov s možnosťou účasti mamičiek. Učenie angličtiny cez veršíky, pesničky a pohybové aktivity a hry. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com

 Angličtina pohybom

Veková kategória: 4 – 7 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
Učenie anglického jazyka v spojitosti s pohybovými aktivitami a hrami. Deti sa
budú prostredníctvom tvorivých aktivít zoznamovať so základnými
frázami a slovíčkami v anglickom jazyku. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com

Angličtina – Reading club 

Veková kategória: deti ZŠ a SŠ , Rozsah: 1 x týždenne, Poplatok: 5,-€/mesiac
 
Pre deti ZŠ dramatizované čítania a aktivity s nimi spojené v anglickom jazyku zacielená na rozvoj konverzačných schopností. Pre stredoškolákov diskusný klub  s native speakrom zacielený na rozvoj konverzácie v anglickom jazyku. Možnosť požičiavania kníh v anglickom jazyku.
E-mail: mpetrusova@hotmail.com

Háčkovanie + kreatívne činnosti 

Veková kategória: 10 – 25 rokov , Rozsah: 1 x týždenne, Poplatok: 5,-€/mesiac 
Pre šikovné dievčatá, ktoré osloví vlastná tvorba. Budeme sa venovať viacerým kreatívnym činnostiam vlastnej tvorby- výrobe šitých tašiek, ruksakov, batohov, obalov na obuv,  pleteným čiapkám, čelenkám, taktiež predmetov z korku. Predovšetkým háčkovanie ozdôb, vločiek, hviezdičiek, zvončekov, gule, /aj 3D/…
E-mail: bacova@cvczilina.sk

Tanečná prípravka Slniečko

Veková kategória: 4 – 6 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
TP je zameraná na zdokonalenie detskej motoriky a rytmickej schopnosti , hravým spôsobom sa dieťa učí vnímať svoje telo, koordinovať jeho jednotlivé časti a rozvíjať fantáziu.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Tanečné divadlo EXTAD- zamerané na scénický tanec

Veková kategória: 6-30 rokov, Rozsah: 2 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
Od svojho vzniku sa snaží o aplikovanie čo najširšej škály tanečných techník ako technika klasického tanca, jazzového, technika Marthy Graham, José Limóna, Lestera Hortona a experimentovaním s netradičnými tanečnými technikami (flamenco), súčasná technika. Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie výrazových prostriedkov tanečníkov a v neposlednom rade aj na využívanie ich vlastnej tvorivosti.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Šach

Veková kategória: 5 – 20 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
Nie všetci sa stanú veľmajstrami, ale všetci ovládnu figúrky a nikto nebude ľutovať čas, ktorý venoval šachu, lebo šach vám pomôže v ktoromkoľvek zamestnaní.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

SUDOKU a iné šifry

Veková kategória: 8 – 20 rokov, Rozsah: 1 x mesačne,  Poplatok: 1,-€/mesiac
Súťaž v riešení SUDOKU, ale aj iných šifier. Pravidlá sú jednoduché, vyrieš hlavolam čo najrýchlejšie. Ak to nepôjde, nevadí, spoločne to dáme.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Fyzika hrou alebo ako to okolo nás funguje

Veková kategória: 10 – 20 rokov, Rozsah: 1 x týždenne, Poplatok: 2,-€/mesiac  
Viete prečo ľudia vymysleli koleso? A prečo mi na trampolíne stoja vlasy dupkom? Príďte zistiť ako fungujú prírodné javy okolo nás.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Minicentrum Slniečko

Veková kategória: 1 – 3 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 4,-€/mesiac
Zábavné dopoludnia pre rodičov s deťmi. Cvičenie, tanec, riekanky, aktivity na rozvoj jemnej motoriky, zdravý koberček, tvorivá dielnička, voľné hry.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Modelársky

Veková kategória: 9 – 15 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 5,-€/mesiac
Osvojenie si  základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastí, organizácia a plánovanie práce a  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci v modelárskych krúžkoch.
E-mail: tothova@cvczilina.sk

Keramický

Veková kategória: 10 – 15 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 12,-€/mesiac
V našej keramickej dielni sa deti oboznamujú s hlinou ako modelovacím materiálom, vytvárajú originálnu keramiku, skúšajú rôzne tvorivé postupy pod vedením skúsenej lektorky. Všetky vypálené výrobky si odnesiete domov ako darček pre rodičov alebo kamarátov.
E-mail: eva.spitalnikova@gmail.com

Výtvarno-kreatívna dielňa

Veková kategória: 6 – 8 rokov, Rozsah: 1 x týždenne,  Poplatok: 6,-€/mesiac
Výtvarné činnosti predstavujú prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností.
E-mail: vrsanska@cvczilina.sk

Debatný klub

Veková kategória: 12-18 rokov, Rozsah: 1x týždenne, Poplatok: 1,-/mesiac
Účastníci budú viesť debaty na aktuálne témy- ekológia, problémy mladých, aktuálne dianie každodenného života, naučia sa argumentovať a zároveň prijať a počúvať argumenty ostatných.
E-mal: cvczilina@cvczilina.sk