Veková kategória: 6 – 12 rokov , Rozsah: 1 x týždenne

Rozvoj osobnosti detí závisí od množstva vecí a na jej rozvoj nie je nič lepšie než divadlo. Naučíme ťa základy hereckej tvorby, spoznáš javiskový pohyb, scénografiu a tvorbu divadelných hier.  Čakajú ťa dramatické hry a veľa iného.

E-mail: petrikova@cvczilina.sk