Poplatky za II. polrok na mesiace 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 15.02. 2024 podľa inštrukcií vedúcich, lektorov, trénerov na číslo účtu IBAN: SK3656000000000303782003.

Pre identifikáciu platby je potrebné uvádzať variabilný symbol konkrétneho záujmového útvaru a do poznámky meno a priezvisko dieťaťa CVČ.