Téma: KRÁĽ V MESTE – pripomenutie si 700. výročia návštevy kráľa Karola I. Róberta z Anjou a 640. výročia návštevy kráľa Ľudovíta I. Veľkého

Propozície + Prihláška