Termín: 22.03.2019

Zasielať vypracované školské kolo na adresu do 11.3.2019

e-mail: greta.horciciakova@gmail.com

OK CHO sa bude konať na ZŠ V. Javorku, Žilina

Pozvánka

Vyhodnotenie

Výsledky