Termín: 17.03.2021

predseda okresného kola  Mgr. Ján Šimko
e-mail: jansimko@hotmail.sk

Výsledková listina

USMERNENIE

Čestné prehlásenie žiaka

Hlásenie – E

Hlásenie – F